Francecs Fusté Saus

«Dóna-li al Cor», de Francesc Fusté Saus,
escultor.

L’artista ens presenta una escultura/instal.lació (Ferro, espart, làtex
vulcanitzat i pintura). 

«El cor és un òrgan que batega sense parar. Des de fora ni el sents ni el veus: el plaer de la inconsciència del nostre propi cor.
Però hi ha un moment que es para, i si te`n surts, el veus.»

Inauguració: Divendres 8/09 de 18.30 a 22 hs 
+ Dissabte 9/09 DE 19 a 22 hs (en el marc de les festes de Poblenou)

Setembre-Octubre 2023